ନାରୀ ନୁହେଁ ତୁ ନାରାୟଣୀ – Odia Poem by Biswajit Sahu

Read this heart Touching Odia Poem “Nari Nuhe Tu Narayani (ନାରୀ ନୁହେଁ ତୁ ନାରାୟଣୀ )” written and submitted by Mr Biswajit Sahoo. Read this beautiful Odia Poem ନାରୀ ନୁହେଁ ତୁ ନାରାୟଣୀ and enjoy Odia Poem.

ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗମହଲ ରେ ନାୟିକା ସେ
କେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭଗିନୀ ତ କେବେ ଜନନୀ ସେ
ଜୀବନ କୁ ଜାଳି ଜାଳି ଖୁସି ବାଣ୍ଟେ ସେ
ତ ପୁଣି ବକ୍ଷରୁ ଅମ୍ବୃତ ଦେଇ ଜୀବନ ଦିଏ ସେ(୧)

ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ବି ଖୁସି ବାଣ୍ଟେ ସେ
ରାକ୍ଷାସ କୁ ଦମନ ପାଇ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ନିଏ ସେ
ବଧୂ ରୂପରେ ସତେକି ଲଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ସେ
ତ ପୁଣି ଧରିତ୍ରୀ ହୋଇ ସର୍ବଂସହା ସେ(୨ )

ଆଜି ଏ ଦୁନିଆକୁ ତୁ କାଳରାତ୍ରୀ ରୂପ ନେଇ ଆସେ
ନର ରୂପୀ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରି ଠେଲିଦେ ତାଙ୍କୁ କାଳଗ୍ରାସେ
ଏଦୁନିଆକୁ ବଞ୍ଚା ମା ତୋ କୋମଳ ପରଶେ
ନାରୀରୁପେ ତୁ ନାରାୟଣୀ ହୋଇ ଆସେ(୩ )

ସର୍ବଂସହା ହୋଇ କେତେ ରହିବୁ ଏ ଦୁନିଆ ପାସେ
ବିନାଶକାରିଣୀ ହୋଇ ହସ୍ତେ ଧର ତୁ ଅସି
ଏ ପାପୀମାନଙ୍କ ସଂହାର ପାଇଁ ମା
ନାରୀ ରୂପେ ତୁ ଦଶଭୁଜା ନାରାୟଣୀ ହୋଇ ଆସେ(୪)

ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ

[box type=’info’ radius=’16’ fontsize=’16’]This Odia Poem is Submitted by Mr Biswajit Sahoo[/box]

[review]

Leave a Comment