Srabana Re Srabana Song Lyrics of Oriya Album “Sei Jhiati”

“Srabana Re Srabana” Song From Oriya Album “Sei Jhiati”

Oriya Song Name:-“Srabana Re Srabana
Oriya Film Name:-“Sei Jhiati
Singer of Song “Srabana Re Srabana”:-Udit Narayan
Genere:-Romantic Songs
Srabana re sraban

Lyrics of “Srabana Re Srabana” Song From Oriya Album “Sei Jhiati”

Srabana re srabana,
Megha anibu,
Se meghare priya ku,
Bhijei dabu.

Srabana re srabana,
Megha anibu,
Se meghare priya ku,
Bhijei dabu.

Bhijiba ku haere,
Se bhalapae,
Khusi hela premare,
Mate bhijae,
Se bhijile mu bhijibi,
Tu dhekhibu.

Srabana re srabana,
Megha anibu,
Se meghare priya ku,
Bhijei dabu.

Ta akhire tike,
Khusi dekhibaku,
Kete kathe mane,
Pade bhabibaku.

Bhari se abujha,
Bujhe nahin kichhi,
Aji jake taku,
Parilini bujhi.

Phaguna phaguna,
Ranga anibu,
Se rangare Priya ku,
Rangei dabu.

Phaguna phaguna,
Ranga anibu,
Se rangare Priya ku,
Rangei dabu.

Ranga khelibaku,
Se bhalapae.
Ta rangare mate se,
Rangei die,
Ta akhire ta othare,
Hasa dekhibu.

Srabana re srabana,
Megha anibu,
Se meghare priya ku,
Bhijei dabu.

Asaranti asa,
Hajare sapana,
Akhitara Nai,
Akasha sapana.

Mana mani thile,
Se ati nijara,
Mane raga thile,
Nuhe se kahara.

Rajani lo rajani,
Jahna anibu,
Se jahna ku mo priya,
Hatare debu.

Rajani lo rajani,
Jahna anibu,
Se jahna ku mo priya,
Hatare debu.

Hate jahna paile,
Se heba khusi,
Khusi he mate,
Chanhiba hasi,
Se hasile mu hasibi,
Tu dekhibu..

Srabana re srabana,
Megha anibu,
Se meghare priya ku,
Bhijei dabu.

Srabana re srabana,
Megha anibu,
Se meghare priya ku,
Bhijei dabu.

Bhijiba ku haere,
Se bhalapae,
Khusi hela premare,
Mate bhijae,
Se bhijile mu bhijibi,
Tu dhekhibu.

Srabana re srabana,
Megha anibu,
Hun hun hun hun,
Hun hun hun,
La la la la,
La la la,

Hun hun hun hun,
Hun hun hun,
La la la la,
La la la…

Leave a Comment